Instruccions per reutilitzar llibres de text 2018-19 Imprimeix
General alumnes

Adreçat a alumnat pel curs 2018-19
Llibres en bon estat general de conservació, sense exercicis resolts.

 1. Els tutors informen a tot l’alumnat que existeix un programa de reutilització de llibres per tal que l’alumnat que estigui interessat s’hi pugui acollir.
 2. L’alumnat pot participar com alumne que vol aportar llibres (donant) o com alumne que vol rebre llibres (receptor).
 3. L’alumnat que aporta llibres els ha de dur a l’institut i dipositar-los a consergeria a partir de dia 26 fins a dia 4 de juliol.
 4. El donant ha de complimentar el model de fitxa MD070107_Fitxa del llibre que es pot trobar en paper a consergeria o en format electrònic a la web de l’institut secció alumnes. Aquesta fitxa ha de quedar dins el llibre.
 5. Els conserges fan un primer triatge i retornen els llibres no aptes.
 6. L’equip directiu assessorat pels caps de departament decideix quins són els llibres aptes per reutilitzar.
 7. L’institut custodia els llibres que l’alumnat lliura i fa l’oferta entre l’alumnat interessat.
 8. Els llibres que passen a formar part del fons de reutilització de l’institut es taxen a 5 € l’exemplar.
 9. El personal de consergeria posa els llibres del fons a la venda a partir del 6 de juliol i cobra 5 € per cada exemplar. A més, a més, el conserge que efectua la venda, acaba de completar el model de fitxa en aquelles dades que fan referència al receptor.
 10. El personal de consergeria, una vegada cobrat l’import del receptor, el fa arribar al donant al llarg del setembre del 2018.
 11. El mes de setembre, si queden llibres en el dipòsit, es tornen a posar en venda dels dies 5 al 11.

Son Pacs, 27 de juny de 2018

Darrera actualització de dijous, 28 de juny de 2018 14:43
 
Institut d'Educació Secundària