CALENDARI DE SETEMBRE CURS 2016/2017 Imprimeix

Descarregar

calendari-setembre-17

  • Exàmens de la convocatòria extraordinària de SETEMBRE 2017

2n BATXILLERAT (2AB i 2BB)

 

DIVENDRES 1

DILLUNS 4

8-9.30h

Matemàtiques CCSS II/ Mat.II (POL)

H. de l’Art (A10)/ Física (B19)/ Economia II (B5)

 

9.30-11h

Hª Filosofia( POL)

 

Llengua catalana II (B7)

11-12.30h

 

Llengua castellana II (B7)

 

Grec II(B1)/ Geografia (B6)/Biologia(B18)/Tecnologia Industrial II (B4)

12.30-14h

 

Anglès (B7)

 

Química (B19)/ Llatí II (B6)

 

14-15.30h

 

Història d’Espanya (POL)

 

Psicologia (B2)

 

 

1r BATXILLERAT (1AB, 1BB, 1BI) / 1r, 2n, 3r, 4t ESO

 

DIVENDRES 1

DILLUNS 4

DIMARTS 5

 

 

 

 

8-9.30h

Matemàtiques CCSS I i Mat I (Pol)

 

Matemàtiques ESO i Àmbit Cient.Tecn. (POL, B3)

DibuixTècnic I Tecnologia Ind.I i Tecnologia(B4)/

BG, CCNN (B18)/

Grec I (B1)/ Economia I (B3)

 

Hª món contemp. (B6) / Geografia i història (B3, B6)

 

9.30-11h

Filosofia (POL),Valors Ètics, Cultura Clàssica (B6)

Física i Química (Batx. i ESO) (B19)

EPV, (A8), Llatí (B1)

Francès (A10)/

 

11-12.30h

Llengua castellana (B7) i Àmbit Socioling. (B12)

Llengua catalana (B7)

Literatura universal (B7)

 

12.30-14h

 

Anglès /(POL, B3,B7)

Llatí I(B6) /Cultura Científica (B6)/ Música (B14 Mús)

Pendents

14-15:30h

TIC (A11)

Ed. Física (B9-gimnàs)

 

 

 

BATXILLERAT

Lliurament de butlletins de 2n Batxillerat: DILLUNS 4 de setembre a les 17.30h

Horari de visita professorat de 2n Batxillerat a disposició pares i mares: Dimarts 5 de setembre de les 8h a les 8.45h

 

Lliurament de butlletins de 1r Batxillerat: Dimecres 6 de setembre a les 10.30h

Horari de visita professorat de 1r Batxillerat a disposició pares i mares: Dimecres 6 de setembre de 11 a 12h

 

ESO

 

  • Lliurament dels butlletins de qualificacions ESO: Dimecres 6 de setembre a les 12.30h

  • Horari de visita professorat ESO a disposició pares i mares: Dimecres 6 de setembre de 13 a 14h

 

PREFECTURA D’ESTUDIS.

Darrera actualització de divendres, 16 de juny de 2017 09:43
 
Institut d'Educació Secundària