Departament de Llengua i Literatura Catalanes - Assignatures Imprimeix
General departaments
Índex d'article
Departament de Llengua i Literatura Catalanes
Membres del departament
Assignatures
Activitats extraescolars
Diccionari
Totes les pàgines

Assignatures

El Departament imparteix l'assignatura de LLENGUA I LITERATURA catalanes a tots els nivells d'ESO i Batxillerat.

- Llengua i literatura catalanes (ESO) - Es treballa el que assenyalen els corresponents curriculums sempre partint dels diferents textos que marca la tipologia textual. Es tracta que l'alumne es familiaritzi amb la lectura i l'escriptura d'una manera pràctica. Que la construcció i creació de textos li serveixi per a la millora de l'ortografia i l'expressió i no a la inversa.

- Llengua i literatura catalanes (Batxillerat) - Ens centram sobretot en la literatura i sociolingüística , partint també del text. S'espera que l'alumne conegui els principals corrents literaris a través de l'anàlisi crítica de textos dels principals autors.

ASSIGNATURES OPTATIVES - El Departament té assignades unes optatives repartides a diferents nivells d'ESO i Batxillerat.

- Processos de comunicació - La poden cursar alumnes de primer cicle d'ESO. Està pensat per a aquells alumnes que presenten alguna mancança de caire lingüístic en l'aprenentatge de la llengua catalana. Es planteja com a un suport a l'assignatura de llengua i literatura catalanes.

- Iniciació al Periodisme - (4tESO) . La finalitat d'aquesta assignatura és elaborar la REVISTA de l'institut. Els objectius són diversos. El seu avantatge és que tots els vessants que s'hi toquen estan perfectament interrelacionats, a pesar de remetre a caires distints tant de la realitat com de la vida interna de l'institut com, fins i tot, de les assignatures que s'hi poden acostar, com són les llengües o les ciències socials. Una revista és un vincle més per a la comunicació entre tota la comunitat escolar, amb l'avantatge que no parteix d'una superestructura dominada "pels adults" sinó que és organitzat pels mateixos alumnes.

- Comunicació Audiovisual - (1r BATXILLERAT) . Aquesta assignatura pretén acostar el món audioviasual a l'alumne. El primer trimestre es dedica a la fotografia (Conèixer els principals plans i angles fotogràfics, realitzar un muntatge fotogràfic sobre un tema lliure i elaborar una fotonovel.la). El segon i tercer trimestre es dedica a la creació i realització d'un curtmetratge (elaboració d'un guió i realització de la pel.lícula). Aquestes dues activitats es complementen amb l'anàlisi i comentari de pel.lícules atenent a aspectes tècnics (Direcció artística, fotografia, música...) i a aspectes de contingut (tema, estructura, personatges...).Darrera actualització de divendres, 9 de gener de 2015 10:54
 
Institut d'Educació Secundària