Circular per a les famílies 1er batxiilerat A i B Imprimeix
Novetats 2016-17

Benvolgudes famílies,

Com ja sabeu, dimarts, 7 de febrer, vàrem tenir una reunió els tutors de 1r de batxillerat A i B i la cap d’estudis amb les famílies per parlar sobre els problemes d’actitud que es manifesten en aquests grups a l’hora de fer classe.

L’equip de professorat dels vostres fills i filles, a la reunió de l’avaluació de seguiment, va manifestar la seva preocupació per als resultats que es preveuen a la 2a avaluació.

Per això, es va decidir convocar-vos a una reunió, per tal de poder manifestar i posar en comú les dificultats i preocupacions.

En primer lloc, creiem convenient recordar que els estudis de batxillerat són ensenyament postobligatori; això vol dir, que tot l’alumnat hi és voluntàriament, per decisió pròpia i/o familiar. Aquest fet implica assumir la responsabilitat i el deure de complir amb les normes de convivència del centre. De cap manera es pot permetre que el comportament d’un alumne impedeixi el dret a l’educació de la resta de companys. És més, el primer valor que hem de tenir present en entrar a l’aula és el del respecte per a la resta de persones amb qui compartim grup-classe.

Després d’haver intentat reflexionar amb l’alumnat sobre la necessitat de canviar el seu comportament i davant la reiteració de la seva poca predisposició a millorar l’ambient i la feina a l’aula, es varen prendre, juntament amb les famílies que varen assistir a la reunió, els acords següents:

  1. Aplicar sense concessions, però sí amb sentit comú, el reglament de règim intern.

  2. Amonestar i fer fora de l’aula l’alumnat que amb la seva actitud no permeti el normal desenvolupament de la classe (parlar mentre el professor explica, no escoltar les intervencions d’altres companys, no dur el material necessari, fer ús del telèfon mòbil sense autorització del professor...).

  3. No deixar entrar aquells alumnes que arriben quan el professor ja ha entrat.

  4. Avisar la família quan l’alumne ha estat amonestat.

  5. L’acumulació de tres amonestacions suposarà la suspensió del dret d’assistir al centre entre 1 i 5 dies, segons la gravetat dels fets.

  6. Si, tot i això, els problemes d’actitud continuen s’estudiarà la possibilitat de l’obertura d’un expedient disciplinari.

Confiam que la feina conjunta del professorat, l’equip directiu i les famílies aconsegueixi que totes aquestes mesures s’hagin d’aplicar en molt poques ocasions.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Atentament,

C. Bibiloni (cap d’estudis) J. Bernat (tutor 1AB) D. Porras (tutor 1BB)

 
Institut d'Educació Secundària