Vaga d'alumnes dies 2 i 9 de març Imprimeix
Novetats 2016-17

Benvolgudes famílies.

Davant la petició de la majoria absoluta dels delegats del centre per sumar-se a la vaga convocada pels dies 2 i 9  de març  per sindicats d'estudiants en contra de l'aplicaió  de la LOMCE i el 3 + 2, l'alumnat ha seguit el procediment establert a l'article 14, dret a la manifestació col·lectiva de discrepàncies del decret 121/2010 que estableix els drets i deures dels alumnes i les normes de convivència.

Per això us comunicam aquesta circumstància de vaga pels propers dijous 2 i 9  de març

D'aquest dret n'estan exclosos els alumnes que cursen 1r i 2n d'ESO a més dels alumnes de 4B d'ESO que no han presentat la preceptiva votació

Com a famílies podeu justificar l'absència. Les activitats de l'institut es desenvoluparan amb normalitat.

Ben atentament,


Pere Morell. Director

 
Institut d'Educació Secundària