Donació de roba perduda. Imprimeix
Novetats 2016-17

lostnfnd

Benvolguts senyors,

Al centre tenim una prestatgeria on col·locam tota la roba que trobam al centre. Ja fa temps que hi ha moltes penyores que ningú reclama i que poden arribar a tudar-se. Per tal motiu, hem decidit que, aprofitant la campanya de la Fundació Deixalles que recull roba per reutilit-zar, totes les peces que no siguin recollides abans del proper dimarts dia 11 d’abril seran donades a aquesta fundació per tal que en puguin fer un bon ús.


Palma, 3 d’abril de 2017.
El director,


Pere Morel Quadreny

 
Institut d'Educació Secundària