Criteris viatge d'estudis Imprimeix
Novetats 2017-18

Benvolgudes famílies,

Com ja sabeu, l’alumnat de 4t d’ESO i de 2n de batxillerat són els qui participen del viatge d’estudis. Ara bé, l’equip directiu, la coordinadora d’extraescolars, els tutors i el professorat acompanyant als respectius viatges es veuen amb la necessitat d’establir uns criteris per poder decidir quins/-es alumnes poden anar al viatge i quins no. Consideram que és imprescindible que l’alumnat compleixi dins el centre, en el dia a dia, amb les normes de comportament i convivència. Si un/-a alumne/-a no compleix amb regularitat aquestes normes, el professorat acompanyant no se’n pot responsabilitzar 24h al llarg dels dies que són de viatge.

En aquests criteris incloem: amonestacions per faltes de respecte al professorat, alumnat i/o altres membres de la comunitat educativa, amonestacions per sortir del centre sense autorització, faltes injustificades abans d’un examen i tot allò que pugui posar en risc la confiança necessària per a conviure fora de l’àmbit escolar.

Agraïm per endavant la vostra comprensió i col·laboració.

L’equip directiu i la coordinació d’activitats complementàries i extraescolars.

 
Institut d'Educació Secundària