Vaga dia 8 de març Imprimeix
Novetats 2017-18

amb motiu del dia de la dona trerballadora

amb motiu del dia de la dona trerballadora

dona-treballadora

Benvolgudes famílies,

Davant la petició de la majoria absoluta dels delegats del centre per sumar-se a la vaga convocada per al dia 8 de març amb motiu del dia de la dona trerballadora, l'alumnat ha seguit el procediment establert a l'article 14, dret a la manifestació col·lectiva de discrepàncies del decret 121/2010 que estableix els drets i deures dels alumnes i les normes de convivència.

Per això us comunicam aquesta circumstància de vaga pel proper dijous 8 de març.

D'aquest dret n'estan exclosos els alumnes que cursen 1r i 2n d'ESO L'alumnat que decideixi no fer ús del seu dret a vaga serà atès pel seu professorat, o pels serveis mínims, realitzant les activitats didàctiques que es considerin oportunes.

Com a famílies podeu justificar l'absència. Les activitats de l'institut es desenvoluparan amb normalitat.

Ben atentament,

Pere Morell. Director

mujertrabajadora

Darrera actualització de dimecres, 7 de març de 2018 16:12
 
Institut d'Educació Secundària